Werkgroep Toekomst Drijver's TC

Op 7 februari was de eerste bijeenkomst van deze werkgroep. Er zijn inzichten gedeeld en talen verdeeld onder de aanwezigen.

Eerst hebben de aanwezigen  met elkaar de verschillende visies gedeeld met betrekking tot de toekomst van tennis en aangegeven wat belangrijk is volgens hem/haar voor Drijver’s TC. Vervolgens zijn er concrete afspraken gemaakt en taken verdeeld. Aanwezig bij de deze bijeenkomst waren: Roel Smabers, Erik Annega, Jackelien ter Velde, Stefan Serano, Wouter Heijink, Ad Blijlevens, Jan Kloosterboer, Laurens Bokhout en Hélène van der Veur. Aad van der Linden, Anke Hamer, Marjolein Friele en Marjon van Straaten konden er helaas niet bij zijn.

Een paar opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Vervanging banen op korte termijn is belangrijk. Dit heeft veel te maken met de toekomst: waar gaan we ons op richten?
 • Leeftijd 25-40 is belangrijk i.v.m. met toekomst. Ouders als bindmiddel voor de jeugd.
 • Verspreiding van werkzaamheden is van belang.
 • Bardiensten goed inplannen (d.w.z. juiste mensen op juiste moment achter de bar) in het kader van gezelligheid. Er is geen bardienst meer als iemand laat van de baan komt in de competitie. Dat is niet goed.
 • Gezelligheid moet weer terugkomen. Veel dingen worden niet meer georganiseerd of afgelast. 
 • Meer kleinere evenementen op maat organiseren. Binding is van groot belang.
 • Overbodige bardiensten afschaffen.
 • Organisatie rondom een aantal praktische zaken zoals parkonderhoud op korte termijn moeten worden geregeld.
 • Qua vereniging een veelzijdige club: goeie tennissers en families. Familie: Schitterend park. Goeie faciliteiten.
 • Verenigingsleven wordt minder; andere generatie/drukke banen. Sport moet veelzijdiger gaan aanbieden. Op termijn één Deventer Tennisclub met verschillende parken in Deventer waar je gewoon met je pas kunt spelen (bindeling van krachten).
 • Door de nieuwe regels wordt het spel korter en verder uitgehold.
 • Verschillende vormen (lidmaatschap/combinatie van sporten/activiteiten). Misschien wel maandabonnementen en mogelijk wel indoor tennis?
 • Belangrijk om goed aandacht te besteden aan nieuwe leden.

Rekening houdend met de gemaakte opmerkingen wordt op de volgende thema’s eerst informatie verzameld:

1.    Analyse huidige situatie Drijver’s TC en toekomstige ontwikkelingen op gemeentelijk niveau (Ad, Hélène)

 •  Demografische gegevens Deventer
 • Analyse ledenbestand Drijver’s  TC
 • Gegevens laatste 5 jaar Drijver’s TC afgezet tegen de andere verenigingen in  Deventer, district en landelijk
 • Redenen om op te zeggen
 • Drijver’s afgezet tegen andere verenigingen (aanbod/faciliteiten/lidmaatschapsvormen etc.)
 • Ontwikkelingen m.b.t. Deventer Tennisplatform
 • Visie KNLTB

 

 

2.    Baansoort (Wouter)

 • Welke informatie is beschikbaar?
 • Welke ervaringen zijn er in den lande?Wat bieden de andere parken in Deventer?
 • Welke en hoeveel vrijwilligers zijn nodig bij verschillende baansoorten?
 • Lidmaatschappen en vormen?

 

3.    Pachten/andere vormen voor bardienst (Erik, Stephan, Laurens)

 • Hoe zit dat financieel?
 • Welke mogelijkheden zijn er? Combinatie met eigenaar van Park?
 • Catering, drank?

 

 4.   Aanvullende sporten (Roel)

 • Opvragen en inventariseren info m.b.t. Padel (ook m.b.t. ledenbestand/doelgroepen)
 • Contributie?
 • Ervaringen (Oosterbeek, Enschede)
 • Relatie met baansoorten?

We besluiten om eerst maar eens deze stap te zetten. Volgende bijeenkomst is op woensdag 21 Maart om 20 uur. Dan ‘presenteren’ de groepjes hun bevindingen en zetten het even helder op papier.

Agenda 21 maart

Stap 2:   Terugkoppeling eerste bevindingen (ook aan bestuur voortgang presenteren)  

Stap 3:   Bevindingen toetsen bij leden van Drijver's (april) 

Stap 4:   Contouren schetsen en uitgangspunten formuleren van Drijvers 2023 en de mogelijke keuzes die daarbij komen kijken.  

Stap 5:   Opstellen eerste resultaten en presenteren bestuur/vereniging (juni) 

Stap 6:   Bepalen hoe verder

Als de mensen willen aanhaken bij een bestaand groepje of een ander onderwerp willen uitzoeken, laat het dan even weten.

 

 

 

Nieuws overzicht