Bijzondere ALV voor nieuwe banen, update begroting

UPDATE: deze bijzondere ALV is verplaatst van woensdag 3 juli naar woensdag 11 september! Lees hier waarom. 

SAVE THE DATE! We gaan een bijzondere Algemene Ledenvergadering organiseren. We komen woensdag 3 juli om 20.00 uur samen in het clubhuis, met een mogelijkheid online aan te schuiven. Op de agenda staan 2 onderwerpen: de beoogde aanleg van extra tennisbanen en de aanstelling van de clubmanager. Zorg dat je erbij bent!

Alle seniorleden en ouders van juniorleden zijn welkom en mogen meestemmen, donateurs zijn uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen. Je krijgt nog een officiële uitnodiging via e-mail en de stukken van de ALV worden uiterlijk twee weken voor de vergadering op de website van de club gepubliceerd.

We roepen eenieder op deel te nemen aan deze ledenvergadering, want er staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda, die het ook zeker waard zijn alle leden voor bij elkaar te roepen. 

Clubmanager
Ten eerste wil het bestuur de ledenvergadering akkoord vragen voor de aanstelling van onze nieuwe clubmanager. Deze is vooralsnog tijdelijk aangenomen en vervult sinds kort een bijzondere spilrol binnen onze vereniging. Het bestuur wil deze functie graag verlengen en heeft daarvoor toestemming nodig van de ALV. Over dit onderwerp zal tijdens de vergadering een korte presentatie worden gegeven door het bestuur, aansluitend is er ruimte voor vragen.
Na de ALV kan er tot zondag 7 juli 20.00 uur worden gestemd via een digitaal stemformulier; deze krijgt elke stemgerechtigde per e-mail toegestuurd.

Extra banen
Het tweede onderwerp kan nog twee kanten uit, maar we weten al wel zeker dat we dit tijdens de ALV willen behandelen. De werkgroep banen rondt namelijk momenteel het onderzoek af naar de haalbaarheid van en diverse mogelijkheden voor het aanleggen van 1 of 2 extra tennisbanen op ons park. Uit dat onderzoek werkt het bestuur begin juni een aantal scenario's uit, op basis van cruciale uitgangspunten, wensen en risico's.
Dat leidt, uiterlijk twee weken voor de ALV, tot een van de volgende opties:

  • We presenteren een aantal uitgewerkte scenario's, die we op de ALV duiden en ter stemming brengen. De scenario's zullen bijvoorbeeld variëren in het aantal extra banen, de invulling ervan en de bijbehorende kosten.
    Na de ALV kan ook hierover dan tot zondag 7 juli 20.00 uur worden gestemd via het digitale stemformulier dat elke stemgerechtigde per e-mail ontvangt.
  • We kiezen ervoor geen scenario's te presenteren. In dit geval zien we geen heil in de doorgerekende scenario's. We leggen dan uiteraard tijdens de ALV goed uit waarom dat is, of er nog een vervolg komt en hoe dat dan er uit zal gaan zien.

Waarom digitaal stemmen?

We hopen dat zoveel mogelijk leden en ouders woensdag 3 juli aanwezig zullen zijn in het clubhuis. Maar we willen alle stemgerechtigden binnen onze club zo goed mogelijk in staat stellen mee te kunnen stemmen over zulke belangrijke onderwerpen, binnen de kaders van de onze verenigingsstatuten. Daarom gaan we digitaal stemmen, via een stemformulier dat je per e-mail toegestuurd krijgt.

We zorgen ervoor dat het hele proces transparant is. Alle presentaties worden voor de ALV op de website geplaatst, zodat iedereen zich kan inlezen. De ALV is via MS Teams voor alle leden te volgen. Ieder lid krijgt een digitaal stemformulier. En we publiceren de uitslag zo spoedig mogelijk na zondag 7 juli op de website van de club.

Dus, save the date: woensdag 3 juli. Tot dan!

Het bestuur

 

 

ALV Overzicht