Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks vindt eind januari de Algemene Ledenvergadering plaats. Leden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

Op 23 januari 2018 heeft de ALV weer plaatsgevonden. Er waren 83 leden waardoor het quorum was gehaald en er tijdens de ALV beslissingen konden worden genomen.
Hieronder vind je het concept verslag. De notulen worden in de ALV in 2019 aan het begin van de vergadering besproken en vastgesteld.

 

Downloads: