Nieuw online platform Deventertennis.nl 5 april live

Tijdens de Deventer Tennis Kampioenschappen in 2016 hebben alle acht tennisverenigingen in de gemeente Deventer en de Orgcom een convenant getekend.

Aanleiding
Aanleidingen voor het convenant zijn:
·         de bestaande samenwerking tussen een aantal verschillende verenigingen,
·         kansen die er liggen om bestaande samenwerking uit te breiden naar concrete projecten door over de muren heen te kijken en ervaringen en kennis te delen,
·         de structurele afname van tennissers in de gemeente Deventer (in 5 jaar tijd met -15%)
om op die manier vanuit het collectief gezamenlijk deze uitdagingen het hoofd te bieden met meer kracht dan vanuit de individuele vereniging.  

Convenant
In dit convenant is de intentie uitgesproken gezamenlijk op te trekken om de tennissport in Deventer te promoten. Samen spannen we ons hierbij in om de tennissport te promoten in de breedste zin van het woord en richten ons hierbij op zichtbaarheid m.b.v. (nieuwe) media, werving & behoud. Ook wordt gekeken naar stappen die gezet kunnen worden op het gebied van talentontwikkeling, als onderdeel van toekomstige tennispromotie.

Eerste resultaat: online communicatieplatform voor Deventer tennis
Een van de eerste resultaten van dit convenant is het online platform deventertennis.nl. Een bekende naam die nu nog door de Orgcom wordt gebruikt maar waar gezamenlijk besloten is om het te gaan gebruiken als platform van Deventer tennissers voor Deventer tennissers.

Wat is het idee?
Er is vanaf 5 april één online plek waar álle spelers binnen onze gemeente altijd up-to-date informatie vinden over alles wat met tennis te maken heeft zoals actueel nieuws, activiteiten en toernooien, tips en blogs, inschrijfmogelijkheden, tennisweetjes, etc. Bijzonder hierbij is dat we aan de achterzijde van het platform (bereikbaar voor de commissies van de clubs) een CMS kennisbank creëren waar we onderling informatie uitwisselen zoals draaiboeken, best practices, flyers etc. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en successen met als gevolg dat het wiel niet voor een tweede keer uitgevonden hoeft te worden. 

Complementair
Met de bestuurders van alle clubs is afgesproken dat de websites van de clubs algemene informatie zullen blijven geven aangaande nieuwe leden, trainingsmogelijkheden, baanroosters, etc. Het online platform wordt echter de plek waar onderwerpen te vinden zijn zoals hierboven omschreven voor alle tennisser in één oogopslag.

Door dit als collectief te doen hopen we dat we als sport een grotere slagkracht krijgen, beter zichtbaar en bekend worden (ook richting scholen, regionale media) en we als onderdeel van toekomstige tennispromotie gezamenlijk talentontwikkeling kunnen aanpakken. 

Nieuws overzicht