Nuttige mailadressen

We zetten hieronder de belangrijkste contactpersonen met e-mailadres op een rijtje. 

Functie/commissie E-mailadres   @drijverstc.nl Naam
Voorzitter    voorzitter@drijverstc.nl Roel van de Wiel
Penningmeester    penningmeester@drijverstc.nl    Sander van Tol (bestuurslid)
Secretaris    secretariaat@drijverstc.nl Matty Bruins
Facilitaire zaken     Facilitaire zaken     Vacature
Tenniszaken Tenniszaken@drijverstc.nl    Maarten Cuijpers (bestuurslid)
Vertrouwenspersoon    Vertrouwenscontactpersoon@drijverstc.nl  Laura Tijkorte
Bardienstplanning Bardienst@drijverstc.nl Jan de Wit, Sander Struijk
Ledenadministratie   Ledenadministratie@drijverstc.nl Corry Kooistra
Toernooicommissie    Toernooicommissie@drijverstc.nl Wynanda Kleine Schaars
Clubladder    clubladder@drijverstc.nl    Cor van der Linden
Technische commissie (competitie)    Technischecommissie@drijverstc.nl   Laurens Bokhout, Marjolein Friele, Wilbert Peters
Jeugdcommissie    Jeugd@drijverstc.nl Renilde de Zeeuw, Iris Peters
Trainer    Trainer@drijverstc.nl Erik Annega
Vrijwilligers       Vrijwilligers@drijverstc.nl Henriëtte Hutten, Ina Pasveer
Communicatie     Communicatie@drijverstc.nl Fleur Kuiper, Elles Groothuis, Paul Kusters, Rob Kappert, Hélène van der Veur
Systeembeheer    systeembeheer@drijverstc.nl    Hélène van der Veur, Jan Brummel, Emiel Kater 
Sponsoring    sponsorcommissie@drijvers.nl Corry Kooistra, Edwin Grouwstra, Roel Smabers
Parkbeheer/banen parkbeheer@drijverstc.nl   Adalbert Rijken, John Wijnbergen

 Gebruik het menu om meer over de commissies en de daarbij betrokken vrijwilligers te lezen.