Update werkgroep Toekomst Drijver's

Op 21 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de werkgroep Toekomst Drijver's.

Eerst is door de verschillende leden een toelichting gegeven op de verzamelde informatie m.b.t.:
- Pachtmogelijkheden
- Open Club
  Hierbij kun je denken aan het aanbieden van de locatie voor buitenschoolse opvang, verhuur aan andere verenigingen 
- Uitbreiding aanbod 
  Hierbij kan gedacht worden aan andere aanverwante sporten, combilidmaatschap etc.
Dit zijn nog steeds onderwerpen waar we aandenken als we het hebben over een gezonde en gezellige sportieve vereniging. Maar deze onderwerpen worden nog verder uitgewerkt alvorens het voorgelegd wordt aan het bestuur en de leden.

De vervolgstap is dat we een viertal scenario's gaan uitwerken waarbij zeker ook inzichtelijk gemaakt gaat worden wat de voor- en nadelen zijn, de kosten en opbrengsten en wat het betekent ten aanzien van capaciteit. In deze vier scenario's zullen (een deel van) de bovenstaande onderwerpen worden verwerkt. De vier scenario's zijn:
1. De huidige weg voortzetten (ongewijzigd beleid)
2. Drijver's als kern: sportief en gezellig
3. Drijver;s Open Club
4. Tennisvereniging Deventer Noord (2 locaties)

 

 

 

Nieuws overzicht