De KNLTB en persoonsgegevens

KNLTB

Maandagavond 23 april jl. is in het tv-programma RADAR aandacht geschonken aan het omgaan met persoonsgegevens door sportbonden/-verenigingen naar aanleiding van de AVG. De KNLTB heeft een toelichting gegeven op zijn website. De toelichting inclusief het recht van verzet vind je hier.

De belangrijkste zaken die de KNLTB hierbij aangeeft, zijn de volgende: 

Doel:
De KNLTB is een non-profit organisatie en heeft als doel meer mensen meer te laten tennissen. De KNLTB gaat samenwerkingen met partners aan om inkomsten te genereren voor de tennissport in Nederland én om leden te laten profiteren van aantrekkelijke relevante aanbiedingen/acties. Gegevens van leden worden uiterst zorgvuldig en binnen de regels van de wet benut in de samenwerking met onze partners. De inkomsten uit de partnerships vloeien direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden. 

Zo gaat bijvoorbeeld een bijdrage naar het Tenniskids Blauw programma (jeugd 4-6 jaar) en vraagt de KNLTB aan verenigingen geen afdracht van de Tenniskids Blauw lidmaatschappen, waardoor kinderen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met tennis. Een mooi voorbeeld van een actie voor onze leden is de kortingsactie met onze partner TennisDirect, waarmee leden voordeel hebben op tennisartikelen, tenniskleding etc.

Voorwaarden
De KNLTB stelt NAW-gegevens en telefoonnummers van leden onder strikte voorwaarden ter beschikking aan zijn partners. De KNLTB houdt altijd toezicht op de acties van onze partners en maken per actie strenge afspraken over hoe z​ij met de gegevens mogen omgaan. Iedere actie wordt specifiek beoordeeld of het past bij de doelen en belangen van de KNLTB en zijn leden.

De KNLTB houdt zich bij de verstrekking van gegevens altijd aan de geldende wet- en regelgeving. Per actie wordt eenmalig een actueel bestand aangeleverd, de data dient conform de voorwaarden na elke actie vernietigd te worden.

Informeren
Wij doen er alles aan om zo veel mogelijk leden over het verstrekken van deze gegevens en het recht van bezwaar te informeren middels nieuwsbrieven aan onze leden en verenigingen en door een informatiepagina hier over op onze website. Richting de nieuwe leden wordt dit beleid gecommuniceerd via een welkomstmail.

Afmelden
Natuurlijk hebben we begrip als leden niet benaderd willen worden via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of zijn partners. De vragen en opmerkingen die we hierover hebben gekregen behandelen we zorgvuldig. Leden kunnen gebruikmaken van het recht van bezwaar en zich via deze link afmelden. De afmeldingen worden vervolgens zo snel mogelijk verwerkt. Per actie leveren we een actueel bestand aan, zodat een afmelding ook echt effect heeft. Het kan zijn dat er in verband met de verwerking enige overlap is, die is dan hooguit eenmalig.

Drijver's TC stelt nog geen NAW-gegevens beschikbaar aan haar sponsoren. Het kan echter wel zijn dat je door de partners van de KNLTB benaderd gaat worden. Wil je dat niet dan moet je via de website van de KNLTB (of via de link in de hierboven geplaatste alinea) dit kenbaar maken via het 'recht van verzet'.

 

 

Nieuws overzicht