Extra ALV op dinsdagavond 3 juli 2018

ALV

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van harte uit voor de extra Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 3 juli a.s. De agenda is gewijzigd t.o.v. de eerdere uitnodiging naar aanleiding van de notitie Toekomstvisie Drijver’s TC

Praktische informatie
Aanvang ALV:    20.00 uur 
Locatie:              Clubhuis 
Duur:                  ca. 1,5 uur

Agendapunten
(Uitgebreide agenda inclusief toelichting is onderaan dit artikelen in te zien of te downloaden)

1.   Opening, ingekomen stukken en mededelingen.    

2.   Presentatie scenario’s Toekomstvisie Drijver’s TC.

3.   Goedkeuring van de leden voor het vervangen van de banen in 2019.

4.   Bestuurswisselingen

5.   Wat verder ter tafel komt / rondvraag

Downloads:

Nieuws overzicht