Communicatiecommissie

E-mail:           communicatie@drijverstc.nl  of
                        systeembeheer@drijverstc (ICT)

De communicatiecommissie verzorgt de communicatie via diverse kanalen en middelen. Om alle leden en donateurs zo goed mogelijk te informeren en betrekken bij het reilen en zeilen van de club, worden de volgende middelen en kanalen gebruikt:

 1. Clubblad De Grip 
  Sinds 2017 verschijnt de "Hanzestad Grip op het Drijver's nieuws", verschijnt 4 x per jaar (begin april, begin juli, begin oktober en eind december) en wordt digitaal verzonden.
 2. Nieuwsbrief en nieuwsflits
  De nieuwsbrief verschijnt rond de 1e en de 15e van iedere maand tenzij er geen nieuws te melden is en wordt digitaal verzonden naar alle leden en donateurs.
  De nieuwsflits betreft één onderwerp die we op deze wijze extra onder de aandacht willen brengen van de leden en donateurs.
 3. Website:  
  www.drijverstc.nl
 4. Facebookpagina:
  https://www.facebook.com/drijverstennisclub
 5. Clubapp
 6. Afhangbord

De communicatiecommissie bestaat uit:

Hélène van der Veur                       Website, nieuwsbrieven, clubapp, facebook, systeembeheerder All United
Rob Kappert    Grip
Paul Kusters    Grip
Mirjam Wesselink    Grip 
Medie de Bie    Grip (sponsoring), Deventertennis.nl
Fleur Kuipers    Social media
Elles Groothuis    Database foto's
Jan Brummel    Systeembeheerder All United
Emiel Kater Systeembeheerder Al United
Paul Schoonderwoert    ICT