Inschrijving voorjaarscompetitie 2019

competitie 2019

Wil je in het voorjaar competitie spelen of een keer invallen tijdens de competitie? Meld je dan snel aan! 

 

Inschrijving
De aanmelding voor de competitie dient individueel plaats te vinden. Elke speler moet zich inschrijven! Uiteraard zal de TC bij het samenstellen van de teams ook kijken naar de indeling van het afgelopen jaar. Geef op het inschrijfformulier gerust je voorkeuren aan! Wanneer je je opgeeft, gaan wij ervan uit dat je beschikbaar bent voor ALLE speeldata. Dat geldt dus ook voor de inhaaldata!
- Klik hier om je in te schrijven of ga naar competitie/voorjaarscompetitie/inschrijven.
- Klik hier voor de data van de voorjaarscompetitie.

Wil je graag op de reservelijst? Dan kun je je ook opgeven via het online inschrijfformulier.

De inschrijving voor de senioren voorjaarscompetitie 2019 staat open tot 2 december 2018.  De voorlopige teamindeling zal eind december/begin januari bekend gemaakt worden. 

Let op:
Inhaaldagen zijn uitsluitend bedoeld voor afgelasting wegens weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. Men mag geen wedstrijden uitstellen wegens verhindering, ziekte of blessure van spelers.

Competitiebijdrage
Als je je opgeeft voor de competitie, wordt er een bijdrage van € 25,-- gevraagd voor de deelname aan de competitie. Dit geldt voor iedereen die is geplaatst in een competitieteam.

Wijzigingen 2019
In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regio-competities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019:
Ploegrechten VJC van districts-/ regio-competities komen te vervallen. Dit betekent dat wij eenmalig een ploegopgave moeten doen. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.

Nieuw in 2019
- Bij alle dubbel competities worden 4 dubbels gespeeld i.p.v. 5 partijen.
- Op zaterdag bij dames- en herencompetities kun je nu ook kiezen voor 4 enkel partijen en 2 dubbels of voor een dubbelcompetitie waar je 4 dubbels speelt.
- Op zondag is er nu ook een herendubbel en een damesdubbel competitie.

Lijkt het je leuk om de competitie te organiseren?
De Technische Commissie is op zoek naar nieuwe mensen. Meld je dan aan bij technischecommissie@drijverstc.nl.

Voorjaarscompetitie overzicht