Hernieuwde afspraken met TC De Schapekolk

Afspraken

Onlangs hebben de besturen van Schapekolk en Drijver's TC elkaar weer na lange tijd gesproken. 

Aanleiding was het besluit dat beide verenigingen zelfstandig verdergaan en we niet langer meer spreken over een fusie. Daardoor zijn de afspraken,die gemaakt waren uitgaande van een fusie, komen te vervallen en hebben de besturen van beide clubs nieuwe afspraken vastgesteld. Deze nieuwe afspraken zijn vastgelegd in een afsprakendocument en kun je vinden in de bijlage. 

Cor van der Linden
Voorzitter a.i. Drijver’s Tennisclub

Downloads:

Nieuws overzicht