Lesreglement

Lesreglement (seniorleden) 2019

 1. Training wordt alleen gegeven aan leden van Drijver’s Tennisclub. 
 2. Aanmelding voor training kan d.m.v. een inschrijfformulier, dat vermeld staat op www.drijverstc.nl (sturen naar Erik Annega, Walstraat 17, 7411 GJ  Deventer) of per mail bij Erik Annega (trainer@drijverstc.nl).
 3. Opgave geeft geen garantie dat u ingedeeld kunt worden (bijv. te weinig opgave van spelers met hetzelfde niveau). 
 4. Wanneer u zich opgeeft voor training wordt er vanuit gegaan, dat u op de hoogte bent van het Drijver’s lesreglement.
 5. Een lesuur duurt 50 minuten en een half lesuur duurt 25 minuten. 
 6. Lesgeld wordt na de 2e tennisles automatisch van uw rekening geïncasseerd door de penningmeester (behalve bij het voorjaarspakket, hiervan vindt automatische incasso begin april plaats).
 7. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennistrainingen tot gevolg hebben; de vordering blijft wel open staan. 
 8. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, zwangerschap etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 9. Gemiste groepslessen als gevolg van bijvoorbeeld blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep (na overleg met de trainer), mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de groep hierdoor niet aangetast wordt. 
 10. Afzeggen van een privéles, mits 24 uur van te voren bij de trainer gemeld, is maximaal 2x toegestaan bij een cyclus van 10 lessen.
 11. Bij verhindering/ziekte van de trainer wordt de les ingehaald. Dag en tijdstip van de in te halen les wordt in overleg met de leerlingen bepaald. 
 12. Er wordt geen les gegeven op zondagen en algemeen erkende feestdagen (2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag). Indien een les valt op een algemeen erkende feestdag, wordt die les na het einde van de cursus alsnog op hetzelfde tijdstip ingehaald.
 13. In de basisschoolvakanties wordt er alleen gelest in overleg met de leerlingen. 
 14. De trainer beoordeelt (bij slechte weersomstandigheden) of een training wel of niet doorgaat. Bel bij twijfel het clubhuis (0570-642166) of de trainer (Erik Annega: (06-31783706) of Tim de Witte (06-10871801). 
 15. Als lessen geen doorgang kunnen vinden (ongeacht om welke reden die lessen niet gegeven zijn), hoeven niet meer dan drie niet gegeven lessen te worden ingehaald (bij een cyclus van 10 lessen). Deze lessen maken deel uit van de onderhavige overeenkomst. 
 16. De trainers en het bestuur van Drijver’s TennisClub stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade, welke tijdens de lessen zijn ontstaan.

20-02-2019