Gewijzigd bericht: Geen late bardiensten competitieperiode

Wijziging

Woensdag hebben we een bericht geplaatst over (nieuwe) late bardiensten tijdens de competitieperiode voor de vrijdag- en zaterdagavond. Dit bericht moeten wij helaas herroepen.

 

Woensdag hebben we aangegeven in het bericht ‘Barkeepers gezocht voor late bardiensten competitieperiode’ dat we op zoek waren naar vrijwilligers die invulling wilden geven aan een late bardienst op de vrijdag- en zaterdagavond. Dit omdat de reguliere bardienst langer uitliep dan soms wenselijk was. Dit bericht moeten wij helaas herroepen.

Tijden kantine
Ik meldde in dat bericht dat volgens onze vergunning de kantine uiterlijk om 1:00 uur gesloten moet zijn. Dit blijkt (helaas) niet te kloppen. Onze vergunninghouder heeft me erop geattendeerd dat volgens onze vergunning de kantine tot uiterlijk 23:30 u open mag zijn. Dit geldt voor alle dagen van de week. Daarom moeten we helaas de late bardienst laten vervallen.

Wijziging!
Omdat we het bardienstrooster niet meer anders in kunnen delen, kiezen we er nu voor om de late bardienst in te korten van 22:00 u tot 23:30 uur. De bardienst tot in de kleine uurtjes komt dus te vervallen evenals de vergoeding.

Desalniettemin hoop ik dat er genoeg vrijwilligers zijn die het leuk vinden om te zorgen voor een goede sfeer, enthousiast de aanwezigen van een drankje te voorzien en zich inschrijven voor deze bardiensten in het bardienstrooster.

Omdat deze diensten nu weer binnen de reguliere bardiensttijden vallen, zullen eventuele openstaande diensten automatisch door het systeem worden toegewezen aan leden die nog niet voldaan hebben aan hun bardienstverplichting. Ook dan hopen we dat het een gezellige en leuke avond wordt voor onze eigen leden en hun gasten!

Cor van der Linden
waarnemend voorzitter