Hanzestad Grip op het Drijver's nieuws

Het clubblad van Drijver's T.C. heet "De Grip".
Tot en met 2016 werd de papieren, zwart-wit, Grip met een enthousiaste groep leden gemaakt, (extern gedrukt), gevouwen en verspreid onder de leden, met 6 en de laatste jaren 5 uitgaves per jaar.

Sinds begin 2017 verschijnt de Grip in een digitale, full-colour, uitgave, mogelijk gemaakt door onze sponsoren Hanzestad en Fokko Ontwerp, met 4 uitgaves per jaar.
Deze nieuwe "Hanzestad Grip op het Drijver's nieuws" wordt via email aan de leden en donateurs in onze ledenadministratie verspreid, een klein aantal gedrukte exemplaren is in het clubhuis beschikbaar om te lezen (o.a. op het prikbord).
Per jaargang kun je de uitgaves downloaden.

Clubblad de Hanzestad Grip op het Drijver's nieuws overzicht