Update werkgroep Drijver's toekomst

Hieronder een update van de werkgroep Drijver's Toekomst met betrekking tot banen 1 en 2.

Beste Drijver’s leden,

We krijgen regelmatig vragen van mensen wat nu de status is van baan 1 en 2 en een eventuele hal. Vandaar hierbij een update van wat er is gedaan en hoe nu verder.

Kleine werkgroep banen 1 en 2
Na de ALV is de werkgroep toekomst verder gegaan in een wat kleinere samenstelling. Dat zijn nu Wouter Heijink in de rol van voorzitter, Laurens Bokhout en Roel Smabers. Deze drie heren pakken samen de formaliteiten en voorbereidingen verder op. Want dat er nogal wat formaliteiten zijn, dat moge duidelijk zijn.

Wat hebben we gedaan tussen de ALV en nu?
We hebben een aantal gesprekken gevoerd met Polytech, leverancier van opblaashallen om te kijken of het haalbaar is wat we zouden willen. Door de complexiteit van de aanvraag, de kosten en de afmetingen van het terrein hebben we besloten dat we eerst verder gaan met het bekijken van de mogelijkheden om een hal te plaatsen over de huidige baan 1+2. Het idee van een derde baan erachter hebben we dus voor nu even geparkeerd. Mocht de hal een overweldigend succes zijn, dan kunnen we altijd nog kijken of we een tweede hal over baan 3 en 4 willen plaatsen. Een eerste analyse geeft aan dat dat dan nog goedkoper is dan een derde baan achter 1+2 aanleggen. Dit maakt het project voor nu een stuk overzichtelijker voor het vervolg.

We hebben tekeningen laten maken van hoe de baan er dan uit zou komen te zien. Deze tekeningen zijn opgestuurd naar de Gemeente en besproken met een ambtenaar van de Gemeente die ons verder begeleid in het traject van de aanvraag. De volgend stap is dat we een compleet pakket met informatie aan de gemeente sturen. Vervolgens moeten er een aantal stappen worden genomen voordat we een officiële aanvraag indienen.

Deze stappen hebben we in een tijdlijn achter elkaar gezet (zie bijlage). Tegelijk met deze voorbereidingen en aanvraag vindt er gelijktijdig ook een onderzoek plaats naar een geschikte baansoort voor baan 1 en 2. Het zou dezelfde kunnen worden als die nu op baan 3 t/m 7 komt, maar we gaan ook nog enkele alternatieven bekijken, mits deze in een overdekte hal gebruikt kunnen worden.  

We hopen dat jij hiermee een beetje zicht hebt op wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Zoals je ziet zitten we zeker niet stil. We kunnen ons ook voorstellen dat er nog vragen zijn. Wij zorgen voor regelmatige updates via de nieuwsbrief. Ook komen er nog voorlichtingsavonden zodra we wat verder zijn. Als je in de tussentijds nog vragen hebt, kun je uiteraard ook bij Wouter of bij het bestuur terecht.

 

Wouter, Laurens en Roel

Nieuws Overzicht