Mijlpaal: Opdracht baanvernieuwing 3 t/m 7 verstrekt

Een mijlpaal voor onze club: de opdracht voor baanvernieuwing 3 t/m 7 is verstrekt.

Afgelopen dinsdag (2 juli) vond er een heuglijke gebeurtenis plaats: op die avond is de opdrachtbevestiging voor het vernieuwen van baan 3 t/m 7 getekend. Wijnbergen Sportbouw gaat deze banen en de minitennisbaan renoveren en van een nieuwe toplaag voorzien. En......het wordt dezelfde baansoort als bij De Schaeck in Twello.

De start van de renovatie van de banen staat gepland op 29 augustus, dus na de DTK. Als het weer meewerkt zullen de banen 2 weken later opgeleverd worden. Volgens de leverancier meteen goed bespeelbaar, al zullen de banen pas top zijn als de infill door spelen en slepen in de loop van een aantal maanden goed in de mat is gewerkt.

Een traject van jaren is afgerond. In 2015 begonnen met de Werkgroep Nieuwe Banen, die op de ALV van januari 2016 een advies voor de baansoort had gegeven. In de jaren daarna heeft de Parkcommissie offertes gevraagd bij verschillende leveranciers voor verschillende matten en infill. Helaas was in 2017 geen aanvraag voor gemeentesubsidie ingediend. Omdat dit om een aanzienlijk bedrag gaat is besloten de banen in 2018 niet te vernieuwen. Afgelopen jaar is wel subsidie aangevraagd en deze is dit voorjaar toegekend. Sinds 2018 is de Werkgroep Toekomst actief, die graag wil onderzoeken of we voor baan 1 & 2 een onderscheidende baansoort kunnen kiezen. Daarom zijn die banen buiten de opdracht gehouden.

We kunnen ons er alvast op verheugen om vanaf dit najaar weer op prima banen te spelen!

Met vriendelijke groeten,

 

Cor van der Linden

Wnd. Voorzitter Drijver’s Tennisclub

 

Nieuws Overzicht