Contact

Contact met (de ouders van) de kinderen vindt vooral plaats via mail en whatsapp.
Als er iets te melden is aan activiteiten/ competitie/ anderszins, dan wordt dit via mail gecommuniceerd. Daarnaast is er voor elke trainingsgroep een whatsapp-groep.

Kun je de gewenste informatie niet vinden?

De jeugdcommissie is te bereiken via mail: jeugd@drijverstc.nl
Trainer (+ coördinator lessen) Erik Annega is bereikbaar via mail: trainer@drijverstc.nl

Jeugdpagina Overzicht