Presentatie Padel tijdens ALV

April 2020 is de werkgroep Padel opnieuw gestart met een onderzoek naar Padel bij Drijver's TC.

Tijdens de ALV op 17 februai 2021 heeft de werkgroep de eerste bevindingen gedeeld met de leden. Tijdens deze presentatie zijn de beweegredenen toegelicht evenals de uitgangspunten en wat het Drijver's TC moet bieden. De presentatie kun je nogmaals bekijken in de bijlage.
De werkgroep gaat eerst weer verder met uitwerken / concretiseren van dit plan inclusief de financiële gegevens. Als dit weer wat verder is, zal het opnieuw worden gepresenteerd aan de leden.

De werkgroep bestaat uit:

  • Niels Broekhuizen
  • Mark Ros
  • Erik Annega
  • Joris Menken
  • Rob Kappert
  • Edwin Overbeek

Downloads:

Padel Overzicht