Nieuwe statuten aangenomen door ALV

In een tweede extra online ALV is op 31 mei unaniem voor de wijziging van de verenigingsstatuten gestemd. Het bestuur en de notaris kunnen daardoor deze maand de nieuwe statuten formeel vastleggen.

Het traject voor het vernieuwen van de statuten loopt al een paar maanden. Door de nieuwe Wet Toezicht Rechtspersonen, waaraan alle sportclubs per 1 juli moeten voldoen, werd Drijver's TC geacht de statuten aan te passen. Een goede aanleiding om het document (uit 2007) in het geheel eens goed tegen het licht te houden.

De statutenwijziging werd vanwege de corona-maatregelen een vrijwel geheel digitaal proces. Na een eerste online ALV, met digitale stemming vooraf, was een grote meerderheid al voor de statutenwijziging (254 voor, 2 tegen, 37 neutraal), maar werd het benodigde quorum net niet gehaald. Daarom was een tweede ALV benodigd. Daarin stemden uiteindelijk alle 18 aanwezigen voor.

De nieuwe statuten kunnen daardoor nu worden vastgelegd. De vervolgstap is dat een werkgroep op basis van de nieuwe (erg formele) statuten nu het (veel praktischer) Huishoudelijk Reglement gaat vernieuwen. Wil je daar aan mee helpen? Meld je aan via secretariaat@drijverstc.nl.

 

Nieuws Overzicht