Nieuw (interim) bestuur Drijver's TC

Met instemming van de ALV is er een nieuw interim bestuur van 5 personen aangetreden, met een beoogde zittingsperiode van 6 maanden.  

Het doel van het interim bestuur is om het seizoen 2018 vorm te geven, een definitief bestuur te formeren en naar de toekomst van de club te kijken. Het interim bestuur bestaant uit:

  • Cor van der Linden, voorzitter
  • Sander van Tol, penningmeester
  • Rob Kappert, secretaris
  • Renilde de Zeeuw, tenniszaken
  • Chiel Prein, communicatie.

 


Vervolgens is de vergadering bijgepraat over de acties die sinds de ALV van eind november tot nu zijn uitgevoerd binnen de zogenaamde initiatiefgroep. Deze en extra informatie wordt via website en nieuwsbrief naar de leden verspreid.x

Het interim bestuur heeft het oude bestuur, Ruben Bakx, Mieke Rijk, René Fox en Frank de la Beij bedankt voor hun werkzaamheden in de afgelopen jaren met een bloemetje en een extra cadeau.

Nieuws overzicht