QR-scannen op de club: zo werkt het!

Ook de tennisclub ontkomt niet aan de nieuwe maatregelen rond horecabezoek en het Coronatoegangsbewijs (CTB). Drijver’s TC volgt daarbij de richtlijnen van de KNLTB. Hieronder lees je hoe we dat gaan doen.

De nieuwe maatregelen, die vanaf zaterdag a.s. (25 september) van kracht zijn, houden in dat bezoekers die in onze kantine plaatsnemen, een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB) moeten tonen. Dat geldt voor alle leden en gasten van 13 jaar en ouder, op elk moment dat de kantine geopend is.

Het bestuur van Drijver’s TC draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze maatregelen. We doen daarom ons uiterste best de voorwaarden te scheppen waarmee iedereen zo min mogelijk wordt belemmerd bij een sportief, veilig en plezierig verblijf op ons park.

Leden
Om de maatregelen goed te kunnen uitvoeren, zijn we echter afhankelijk van de medewerking van al onze leden. Ten eerste hopen we natuurlijk dat iedereen gevaccineerd/getest en gezond naar ons park komt en de vrijwilligers helpt bij een soepele uitvoering. 

We zijn bovendien genoodzaakt de bardienst de check te laten uitvoeren. Waarom? Alleen die is altijd aanwezig , heeft het overzicht en is daar waar er moet worden gecontroleerd; in de kantine.

Hoe dat vanaf zaterdag in zijn werk gaat? Bij deze een aantal belangrijke aandachtspunten.

Voor alle leden en bezoekers:

  • De bardienstmedewerker scant de QR-codes en kan evt daarbij worden ondersteund door bestuurs- en commissieleden en aanvoerders (tijdens de competitie). Deze scanverplichting is op dat moment géén discussiepunt.
  • We vragen eenieders coulance en medewerking; houd er rekening mee dat je meermaals op een (competitie)dag wordt gevraagd naar je QR.
  • Ter info: je vindt hier de richtlijnen van de KNLTB en hier een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.
  • Kan of wil je geen CTB tonen? Je bent welkom op het park, maar blijf aub op het terras, de boulevard of in een van de open tenten. De bar is dan alleen beschikbaar voor afhaal; de toiletten en kleedkamers zijn ook bereikbaar.


Tijdens je bardienst:

  • Achter de bar ligt vanaf zaterdag een scan-instructie; hierin staan de basisafspraken en de belangrijkste do’s en dont’s. Lees deze goed door bij aanvang van je dienst.
  • Achter de bar ligt vanaf zaterdag een speciale smartphone met daarop alleen de scanapp. Je hoeft dus niet met je eigen telefoon te scannen.
  • Bij het scannen mag je rekenen op de soepele medewerking van leden en bezoekers; dat betekent een respectvolle benadering en coulante houding van iedereen op het park.
  • Het bestuur zorgt ervoor op bardienst-tijden altijd iemand (telefonisch) bereikbaar te hebben voor problemen en prangende vragen.
  • Als je bardienst hebt, hoef je zelf geen CTB te tonen. Ook vaste medewerkers (parkbeheer, trainers) hoeven in de kantine niet te worden gescand, mits ze aan het werk zijn.

We danken al onze leden en gasten voor de medewerking én voor de flexibiliteit.

Nieuws Overzicht