Lesreglement

Lesreglement 2024/2025

 1. Leerling dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van Drijver’s TC.
 2. Een lesuur bestaat uit 50 minuten en een half lesuur duurt 25 minuten.
 3. Opgave lid worden: via www.drijverstc.nl > Lid worden? > Inschrijfformulier of voor informatie stuur een mail naar ledenadministratie@drijverstc.nl.
  Opgave training: via www.drijverstc.nl > training > trainingsaanbod > of stuur een mail naar trainer@drijverstc.nl.
 4. Opgave voor groepstraining betekent niet 100% garantie op plaatsing in een groep. Dit is afhankelijk van aanmeldingen andere leerlingen. Wanneer plaatsing in een groep niet mogelijk is, zal er een alternatief programma worden aangeboden.
 5. Trainingsdag en -tijd worden vooraf via mail gecommuniceerd.
 6. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Je wordt door de trainer gebeld/geappt, wanneer de les niet door kan gaan.
 7. Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden er maximaal 2 lessen ingehaald. De inhaallessen worden normaliter aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek.
 8. De trainer beoordeelt te allen tijde of een training wel of geen doorgang kan vinden.
 9. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen van 4 leerlingen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria).
 10. Indien een bepaalde groep niet vol is (minder dan 4 leerlingen), kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten. Bij grotere groepen (meer dan 4 leerlingen) zal het tarief naar rato worden aangepast.
 11. In geval van blessure, ziekte, verhuizing, zwangerschap, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld.
 12. Bij absentie dien je je 24 uur van te voren af te melden bij de trainer. 
 13. Er wordt normaal gesproken niet getraind op zondag en algemeen erkende feestdagen (2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag).
 14. Gemiste lessen als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de
  groep hierdoor niet aangetast wordt. Daarom zal hier altijd overleg met de trainer aan vooraf moeten gaan. De inhaallessen zullen plaats vinden in dezelfde periode waarin de lessen
  zijn geboekt. Zonder afmelding kan er niet worden ingehaald. Inhaalmogelijkheden worden nooit gegarandeerd en zijn geheel afhankelijk van afzeggingen en beschikbare plekken.
 15. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer en hij/ zij lid is van Drijver’s TC.
 16. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet vooraf worden afgemeld, kunnen deze niet worden ingehaald. 
 17. Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de trainer worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegde trainer.
 18. Het bestuur van Drijver’s TC en de trainer(s) zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
 19. Door opgave van training geef je toestemming aan Drijver’s TC om via automatische incasso de trainingskosten van je bankrekening af te schrijven.
 20. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben. De vordering blijft wel open staan.

Januari 2024