Parkbeheer

 E-mail:      parkbeheer@drijverstc.nl

Onder parkbeheer vallen alle commissies die zich bezighouden met het beheer en onderhoud van onze accommodatie.
De volgende commissies/personen vervullen de volgende functies met betrekking tot het beheer van de accommodatie:

Adalbert Rijk    Parkbeheer en onderhoud banen
John Wijnbergen Parkbeheer en onderhoud banen
Frank Hammann    AED en EHBO (+training)
Hannie Hubers  Tuinonderhoud
Koert Verhagen    Tuinonderhoud
Herman van der Vegt    Tuinonderhoud
Carla Tieks    Tuinonderhoud
Lia Coevert Tuinonderhoud
Francisca Spiering    Tuinonderhoud
Jutta Ebenau    Tuinonderhoud
Erik van den Beld    Algemeen parkbeheer
Teun Grootentraast    Algemeen parkbeheer
Jan Schutten    Algemeen parkbeheer