Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) houdt zich met de volgende zaken bezig:

  • de competitie (landelijk en district)
  • recreatietennis
  • tennistechnisch beleid van onze club. 

Alle bezigheden, taken en verantwoordelijkheden van de TC zijn vastgelegd in het eerste Technisch Beleidsplan dat in februari 2013 is goedgekeurd door de ALV. Daarin wordt ook het tennistechnisch beleid (doelstellingen, trainingsbeleid) benoemd.

De TC organiseert:

  • de voorjaars- en najaarscompetitie van de KNLTB.
    Deze competitie is verdeeld in de landelijke (zondag) en districtscompetitie (woensdag - jeugd, donderdag - veteranen, vrijdagavond - veteranen, zaterdag - jeugd en senioren). Een competitie bestaat uit 7 wedstrijddagen in de periode april/mei/begin juni en september/oktober. De TC deelt de teams in en verzorgt het verdere verloop van de competitie.
  • het georganiseerde recreatietennis: het tossen, de recreantencompetitie (zondagavond) en de interne wintercompetitie.

Om ons werk goed te kunnen verdelen en om leden altijd een goed aanspreekpunt te bieden, hebben we onze taken verdeeld. Heb je een vraag of opmerking, neem dan contact op met de juiste coördinator.