Facilitair

De volgende commissies/personen vervullen diverse functies om onze accommodatie te beheren:

Parkbeheer
Dagelijks beheer van de accommodatie

Parkcommissie
Algemeen beheer van de accommodatie

Tuincommissie
Beheer van de tuinen

ICT commissie
Beheer van onze ICT (afhangbord, installaties etc.)

-
-
-
-