Financiën

De penningmeester wordt op diverse manieren ondersteund door:

  • kascommissie, reguliere controle en jaarlijkse eindcontrole van de inkomende en uitgaande kasstromen
  • financiële commissie, financiële adviseurs op diverse financiële gebieden