Leden van de commissie

E mail: Vrijwilligers@drijverstc.nl

Binnen Drijver's TC is een vrijwilligerscommissie.
Deze commissie probeert zoveel mogelijk leden te enthousiasmeren om iets te doen voor de club dat past bij de eigen interesse, kunde en vaardigheden. Zij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen op die manier een steentje bijdragen aan het wel en wee van de club. Door met z'n allen de schouders eronder te zetten houden we de club gezellig en draaiend.

De vrijwilligerscommissie bestaat uit de volgende leden:

Henriëtte Hutten

Ina Pasveer