Lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen

Een lidmaatschap geldt altijd voor een heel jaar (januari-januari) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.Wij gaan ervan uit dat je volgend jaar gewoon lid blijft van onze tennisclub maar er kan natuurlijk altijd een reden zijn waarom je wilt opzeggen. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december 2020 gebeuren.

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk voor 1 december 2020 gebeuren onder vermelding van de reden (voor de statistieken). Je kunt opzeggen door een mail te sturen naar ledenadministratie@drijverstc.nl.

Zeg je op tussen 1 december 2020 en half februari 2021, dan brengen wij je € 25,- administratiekosten in rekening (i.v.m. reeds gemaakte kosten bij de KNLTB, etc.). Deze € 25,- wordt automatisch geïncasseerd. 

P.S.
- Mondelinge opzeggingen via de trainers, bestuurs- en/of commissieleden, etc. worden niet geaccepteerd. 
- Nadat de automatische incasso heeft plaatsgevonden (half februari), wordt er geen contributie meer terugbetaald!

Donateurschap
Wil je jouw lidmaatschap om laten zetten naar een donateurschap (minimaal € 25 per jaar), dan dit ook graag melden voor 1 december!