Extra digitale ALV op 10 mei i.v.m. aanpassing statuten 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Die geldt ook voor Drijver’s TC. 

Om goed invulling te geven aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), zijn we verplicht onze statuten te wijzigen. Dat doen we via een digitale stemming en een extra Algemene Ledenvergadering.

UPDATE: HET DOCUMENT VAN DE STATUTENWIJZIGING VIND JE HIER (zorg ervoor dat je ingelogd bent!)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities.
Om aan deze wet te voldoen, en dus ook aan de eisen van de KNLTB, heeft het bestuur een checklist gekregen (zie link KNLTB onderaan dit artikel). Daar willen we, voor zover dat nog niet het geval is, zo snel mogelijk aan voldoen. Maar we moeten ook onze statuten aanpassen. En dat kan geen kwaad, want de laatste keer dat die een update hebben gehad, was in 2007.

Modelstatuten KNLTB
Om vanaf 1 juli volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten én aan te sluiten bij de meest actuele normen van de KNLTB, stelt het bestuur voor de modelstatuten van de KNLTB over te nemen, met alle verplichte wijzigingen en nuttige suggesties. De belangrijkste voor onze club zijn een aantal bepalingen op basis van de wet ter bevordering van de digitale besluitvorming, uit 2005. Met deze nieuwe statuten gaan we met de tijd mee en maken we het de vereniging mogelijk om ook na de corona-crisis (deels) digitaal te vergaderen en stemmen.

Noodwet
Op dit moment kan dat nog dankzij de tijdelijke corona-noodwet. Het bestuur wil van deze nood een deugd te maken en deze statutenwijziging via een ‘digitale stemming’ door de vereniging laten accorderen. Voor deze verplichte wijziging hebben we namelijk toestemming nodig, met een tweederde meerderheid. Een digitale stemming blijkt juridisch de juiste manier en bovendien veilig en betrouwbaar te zijn.

Zo werkt het
Jouw stem is dus van groot belang. Zo gaat het in zijn werk:

  • Zaterdag 10 april krijgt elk seniorlid per e-mail een digitaal stemformulier. Hierbij wordt ook het beoogde document van de nieuwe statuten gevoegd, met duidelijk zichtbaar de nieuwste bepalingen.
  • Je hebt 4 weken de tijd om te stemmen. Dit werkt, net als de digitale enquêtes van de vereniging, erg makkelijk: je keuze aanvinken en verzenden.
  • Leden waarvan we weten dat ze geen e-mail hebben, brengen we een papieren stemformulier. Vergeten we iemand? Laat het ons weten!
  • Maandag 10 mei om 19.30 uur maken we tijdens een extra digitale ALV de uitslag van de stemming bekend. Alle leden krijgen voor deze ALV, gehouden als MS Teams-vergadering, een uitnodiging per e-mail. Deze ALV zal erg kort zijn, maar we maken ruimte voor een vragenronde over de beoogde wijzigingen.

Inlezen
Met het stemformulier krijg je de beoogde stukken meegestuurd. Je kunt je verder verdiepen in de voorgestelde wijzigingen, onder andere door het artikel over de WBTR te lezen, via deze link

Heb je een vraag aan het bestuur? Stel ‘m via e-mail: voorzitter@drijverstc.nl. Houd aub rekening met een reactietijd van 2 dagen.

 

 

 

 

 

Nieuws Overzicht