Update reglementen Drijver's TC

reglement

Een aantal reglementen zijn geactualiseerd en op onderdelen gewijzigd. En hoewel het waarschijnlijk minder leuk is, vragen we toch van alle leden hier aandacht voor. Het gaat om het bardienst-, Park- en Afhang - en Bestuursreglement Alcohol in sportkantines.

Bardienstreglement

  • In het Bardienstreglement is opgenomen dat het aantal jaarlijkse bardiensten per persoon niet meer dan 4 bardiensten per jaar is.
  • De bardienst gaat altijd door ongeacht de weersomstandigheden, tenzij het park wordt gesloten. Als het park wordt gesloten, dan wordt dit gecommuniceerd via de website en app.

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines
Het Bestuursreglement Alcohol bevat alle afspraken over het schenken van alcohol in het clubhuis waaraan Drijver’s TC moet voldoen. Het belangrijkste artikel gaat over het behalen van de IVA- certificering voor alle barvrijwilligers. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet er altijd een barvrijwilliger aanwezig zijn met een IVA-certificaat. Dit geldt ook wanneer je gebruik maakt van de “open kantine zonder bardienst”.

Het IVA-certificaat kun je behalen door het volgen van de e-learning Verantwoord Alcohol schenken via deze link.
Na het afronden van de e-learning moet het certificaat per mail doorgestuurd worden aan de ledenadministratie: ledenadministratie@drijverstc.nl.

Park- en Afhangreglement
Het Parkreglement en het Afhangreglement bevatten in de oude versie deels dezelfde artikelen. Daarom is besloten het Park- en Afhangreglement samen te voegen in één reglement.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het toevoegen van het rookverbod.
  • De openingstijden van het park en clubhuis zijn verwijderd uit het reglement. Voor de openingstijdens wordt verwezen naar de website, zodat het reglement geen openingstijden bevat die niet actueel zijn.
  • De afspraken m.b.t. digitaal afhangen zijn toegevoegd;
  • Als je wilt tennissen met een lid van een andere tennisvereniging, dan kan gebruik gemaakt worden van een introduceepas. Je kunt online afhangen met een introducee en achteraf betalen in het clubhuis.
Nieuws Overzicht