Organisatie

We zetten hieronder de belangrijkste contactpersonen met e-mailadres op een rijtje. 

Functie/commissie E-mailadres   @drijverstc.nl Naam
Voorzitter    voorzitter@drijverstc.nl Roel van de Wiel
Penningmeester    penningmeester@drijverstc.nl    Sander van Tol
Secretaris    secretariaat@drijverstc.nl Marrit Dijkman
Ledenadministratie    Ledenadministratie@drijverstc.nl Corry Kooistra
Bardienstplanning Bardienst@drijverstc.nl Jan de Wit
Facilitaire zaken     Facilitair@drijverstc.nl    Edwin Overbeek
Toernooicommissie    Toernooicommissie@drijverstc.nl Wynanda Kleine Schaars
Clubladder    clubladder@drijverstc.nl    Cor van der Linden
Technische commissie (competitie)    Technischecommissie@drijverstc.nl   Gerben OldeBijvank, Stephan Serano, Laurens Bokhout
Jeugdcommissie    Jeugd@drijverstc.nl Renilde de Zeeuw
Trainer    Trainer@drijverstc.nl Erik Annega
Activiteitencoördinatoren    Activiteiten@drijverstc.nl Cançi Kuijpers en Kristel Maschhaupt
Communicatie     Communicatie@drijverstc.nl Medy de Bie, Fleur Kuiper, Hélène van der Veur
Systeembeheer    systeembeheer@drijverstc.nl    Hélène van der Veur, Jan Brummel
Sponsoring    sponsorcommissie@drijvers.nl Corry Kooistra
Parkbeheer/banen parkbeheer@drijverstc.nl   Adalbert Rijken, John Wijnbergen

 Gebruik het menu om meer over de commissies en de daarbij betrokken vrijwilligers te lezen.